Planowanie przestrzenne | Zmiany w przepisach

Wydłużenie terminów na składanie uwag do projektów MPZP w Krakowie

31.03.2020 r.

 

Niezależnie od projektowanych zmian w ramach tzw. tarczy antykryzysowej procedury planistyczne w Krakowie uległy zmianie.

 

Na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2020 r. oraz z dnia 27 marca 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wydłużeniu uległy terminy:

 

 • wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • składania uwag projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

a także odwołane zostały dyskusje publiczne nad projektami planów.

 

W zakresie toczących się procedur planistycznych obwieszczenie dotyczy:

 

1/ wydłużenia terminów wyłożeń:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK”– z dnia 30 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CENTRUM NOWEJ HUTY II – CZĘŚCI A, B, C”– z dnia 23 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KLEPARZ”– z dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

2/ wydłużeniu terminów składania uwag:

 • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru„GÓRKA NARODOWA – OS. GOTYK” – do dnia 21 maja 2020 r.
 • do części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CENTRUM NOWEJ HUTY II – CZĘŚCI A, B, C” do dnia 8 maja 2020 r.;
 • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „AZORY – ZACHÓD” – do dnia 8 maja 2020 r.
 • do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „KLEPARZ”– do dnia 14 maja 2020 r.

 

Zmianie uległy również częściowo zasady składania uwag do projektów planów.

 

Zgodnie z ww. obwieszczeniami uwagi można wnosić:

 

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – od 16 marca 2020 r. do odwołania tylko poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu (lista lokalizacji pojemników: pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Sarego 4, ul. Biskupia 18, ul. Stachowicza 18, ul. Lubelska 27, ul. Mogilska 41, ul. Grunwaldzka 8, ul. Kasprowicza 29, al. Powstania Warszawskiego 10, Rynek Podgórski 1, ul. Dekerta 24, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a, ul. Nowohucka 1),
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków;
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wyłożenia do publicznego wglądu są dostępne wyłącznie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Link do obwieszczeń: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=123143

 

 

Facebook: Konstruktywnie

 

 

Fot. Unsplash

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone