Prawo budowlane | Zmiany w przepisach

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

04.08.2020 r.

 

W dniu 3 sierpnia 2020 r. wystartował serwis rządowy ‘e-budownictwo’ stanowiący duży krok naprzód w kwestii elektronizacji procesu inwestycyjnego.

 

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur. Lockdown związany z pandemią COVID-19 uwypuklił potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej (wypowiedź Doroty Cabańskiej, p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

 

Serwis dostępny pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

 

Za pomocą strony internetowej można już obecnie złożyć:

 

 • zgłoszenie robót budowlanych (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Zgodnie z deklaracjami rządowymi, kolejnymi etapami naszych działań będą:

 

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy,
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane,
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo,
 • umożliwienie – pod koniec roku 2020 – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego.

 

Według najnowszych zapowiedzi, stosowne zmiany do Prawa budowlanego, umożliwiające dalsze działania zmierzające do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, wprowadzi ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (tzw. społeczna część pakietu mieszkaniowego), której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2020 r.

 

Na stronie Ministerstwa Rozwoju możemy znaleźć oficjalny komunikat w związku z przyjęciem projektu ustawy:

 

,,Postulat cyfryzacji procesu budowlanego był podnoszony od wielu lat przez różne środowiska związane z budownictwem. Potrzeba takiej cyfryzacji uwypukliła się zwłaszcza w okresie obecnie trwającej pandemii.

 

Zmiany w przepisach ustawy – Prawo budowlane wprowadzą dla inwestora możliwość składania niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Wprowadzą one także możliwość załączania do wniosków (zgłoszeń) kopii dokumentów zamiast ich oryginałów. Wszystko to umożliwi w wielu sprawach kontakt obywatela z organem bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Inwestor będzie korzystał ze specjalnego generatora udostępnionego na rządowej stronie internetowej. Na tej stronie za pomocą generatora inwestor wypełni wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie), załączy skan lub zdjęcie dokumentów wymagających dołączenia (których oryginał posiada w postaci papierowej) i kompletny wniosek (zgłoszenie, zawiadomienie) wyśle przez Internet.

 

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa postać składanej dokumentacji do organów administracji budowanej, czyli postać papierowa. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej.’’

 

Zmianę należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, czas pokaże, czy platforma pozwoli na skuteczne zastąpienie ,,papierowego’’ obiegu korespondencji – elektronicznym w ramach postępowań budowlanych.

 

 

Ostatnie wpisy

Czytaj więcej