Ochrona środowiska

Doradzamy Klientom we wszelkich obszarach ich działalności, jakie związane są z korzystaniem i oddziaływaniem na środowisko. W szczególności zapewniamy wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska, w tym w procesie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Doradztwo prawne w obszarze prawa ochrony środowiska obejmuje:

 

obsługę prawną postępowań administracyjnych dotyczących uzyskania decyzji środowiskowej oraz w sprawie zmiany decyzji środowiskowej,
analizę wpływu inwestycji na ochronę środowiska, w tym analizę możliwości zabudowy nieruchomości przy uwzględnieniu obszarów chronionych, w tym obszarów NATURA 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych etc.,
wparcie we wszelkich postępowaniach dotyczących prawa wodnego, w tym związanych z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
obsługę procedur związanych z rozporządzeniem REACH, w tym oceny i rejestracji substancji chemicznych, miejsca podmiotu w łańcuchu dostaw, praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia,
wsparcie prawne we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska, w tym postępowaniach dotyczących pomiaru emisji hałasu, odpadów niebezpiecznych, ograniczenia oddziaływania na środowisko.