Prawo korporacyjne

Zapewniamy wparcie prawne dla przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Zaczynając od pomocy w wyborze i założeniu optymalnej prawnie i podatkowo formy prowadzenia działalności / struktury właścicielskiej, poprzez bieżące wparcie prawne w prowadzonym biznesie.

 

Doradztwo prawne w obszarze prawa korporacyjnego obejmuje:

 

pomoc w wyborze i założeniu optymalnej prawnie i podatkowo formy prowadzenia działalności / struktury właścicielskiej;
sporządzanie i weryfikację umów spółek, statutów, regulaminów, polityk wewnętrznych i innych regulacji dla zapewnienia ładu korporacyjnego w spółkach,
obsługę zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy;
doradztwo przy wpłacie i wypłacie kapitału ze spółki,
doradztwo przy zmianach właścicielskich, w tym przygotowanie i weryfikację dokumentacji transakcyjnej przy przystępowaniu do spółek nowych udziałowców, podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego, transakcje zbycia udziałów, wyłączenia wspólnika ze spółki,
przekształcenia i reorganizacje spółek, w tym obsługa przekształceń, łączeń i podziałów spółek, likwidacja spółek,
bieżące wsparcie prawne w prowadzonym biznesie.