Prawo konsumenckie

Wspieramy konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. Doradzamy naszym Klientom w szczególności w sporach dotyczących inwestycji deweloperskich, w tym dotyczących zwrotu opłaty rezerwacyjnej, obniżenia ceny w związku ze zmianą powierzchni lokalu, a także w procedurach reklamacyjnych związanych ze zgłaszaniem wad odbiorowych.

 

Doradztwo prawne w obszarze prawa konsumenckiego obejmuje:

 

sprawdzenie umowy rezerwacyjnej i umowy deweloperskiej, w tym zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk wynikających z umowy wraz z wyjaśnieniem ich konsekwencji dla Klienta oraz opracowanie rekomendacji dot. modyfikacji postanowień w celu minimalizacji tych ryzyk;
weryfikację klauzul niedozwolonych w umowach rezerwacyjnych i deweloperskich, ocenę stosowanych praktyk i zasad działania przedsiębiorców w kontekście naruszenia zbiorowych praw konsumentów,
wsparcie w ramach postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz lokalnymi Rzecznikami Praw Konsumentów,
obsługę prawną procedur zgłaszania wad odbiorowych oraz reprezentację w ramach zgłaszania roszczeń z rękojmi za wady nieruchomości;
reprezentację w sporach z przedsiębiorcami na etapie przedsądowym i sądowym