Odnawialne źródła energii

Wspieramy przedsiębiorców w dołączaniu do zielonej rewolucji. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów z branży energetycznej, inwestujących w odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe.

 

Doradztwo prawne w obszarze OZE obejmuje:

 

audyt nieruchomości pod instalację OZE, w tym analizę stanu prawnego nieruchomości, analizę możliwości zabudowy nieruchomości, ocenę ryzyk związanych z jej nabyciem, opracowanie strategii akwizycji nieruchomości,
analizę uwarunkowań nieruchomości rolnych w kontekście przepisów o ochronie gruntów rolnych, przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
reprezentację w postępowaniu w sprawie uzyskania zgody Dyrektora KOWR na dzierżawę nieruchomości rolnej,
przygotowanie i negocjowanie umów dzierżawy pod budowę instalacji OZE,
obsługę prawną postępowań administracyjnych dotyczących uzyskania decyzji środowiskowej oraz w sprawie zmiany decyzji środowiskowej, a także postępowań dotyczących uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.
sprawdzanie i opiniowanie umów sprzedaży, umów dystrybucji energii elektrycznej, umów przyłączeniowych.