Umowy w procesie inwestycyjnym

Sporządzamy, negocjujemy i weryfikujemy wszelkie umowy związane z procesem inwestycyjnym, w tym umowy deweloperskie, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy o roboty budowlane, umowy najmu nieruchomości. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i pozasądowych związanych z realizacją umów.

 

Doradztwo prawne w zakresie umów obejmuje:

 

sprawdzenie umowy deweloperskiej, w tym zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk wynikających z umowy wraz z wyjaśnieniem ich konsekwencji dla Klienta oraz opracowanie rekomendacji dot. modyfikacji postanowień w celu minimalizacji tych ryzyk;
sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości;
opracowanie umów inwestycyjnych, określających m.in. zasady realizacji inwestycji i wypłaty zysku z inwestycji,
sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie umów najmu nieruchomości, w tym najmu instytucjonalnego i najmu okazjonalnego;
sporządzanie, weryfikowanie i negocjowanie umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane (w tym opartych na FIDIC), umów o generalne wykonawstwo, umów podwykonawczych, ogólnych warunków umów budowlanych, umów o nadzór inwestorski,
przygotowanie pakietu umów dla dewelopera: umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy o prace projektowe, umowy o generalne wykonawstwo, umowy podwykonawczej;
przygotowanie pakietu umów dla flippera: umowy rezerwacyjnej, umowy sprzedaży nieruchomości, umowy o wykonanie remontu;
reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych związanych z roszczeniami wynikającymi z umów