Nieruchomości i proces budowlany

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w obsłudze procesu inwestycyjnego, w
zakresie przygotowania, realizacji i komercjalizacji inwestycji, w tym doradztwo przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości

 

Doradztwo prawne w obszarze prawa nieruchomości obejmuje:

 

audyt nieruchomości, w tym analizę stanu prawnego nieruchomości, analizę możliwości zabudowy nieruchomości, ocenę ryzyk związanych z jej nabyciem, opracowanie strategii akwizycji nieruchomości
analizę uwarunkowań planistycznych nieruchomości, obsługę prawną postępowań w sprawie skarg na plany miejscowe oraz w sprawie skarg na studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
doradztwo prawne przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych
obsługę prawną postępowań administracyjnych w ramach procesu inwestycyjnego, w tym postępowań w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, postępowań w sprawie samowoli budowlanych i samowoli urbanistycznych
doradztwo prawne przy najmie i dzierżawie nieruchomości
obsługę prawną budowy, w tym sporządzenie i negocjowanie umów z projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru inwestorskiego, obsługę prawną procedury zgłaszania i rozliczania podwykonawców, obsługę roszczeń wynikających z umów wykonawczych
doradztwo prawne przy sprzedaży inwestycji deweloperskich, w tym sporządzenie i negocjowanie umów, obsługę roszczeń reklamacyjnych
spory sądowe, w tym reprezentację naszych klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi