Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że:

 

 

I. Osoby kontaktujące się telefonicznie lub mailowo

 

Administrator danych osobowych 

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Kossowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kossowska Kancelaria Adwokacka, ul. Mogilska 43/parter, 31-545 Kraków

 

  1. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: a.kossowska@konstruktywnie.com
   • listownie – pod adresem: ul. Mogilska 43/parter, 31-545 Kraków
   • telefonicznie – pod numerem: + 48 664 788 276

 

Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Twoich jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na przekazane przez Ciebie zgłoszenie lub zapytanie.

 

Katalog oraz źródło pochodzenia danych 

 

Administrator przetwarza Twoje dane kontaktowe, które mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane Administrator otrzymuje bezpośrednio od Ciebie.

 

Odbiorcy oraz okres przechowywania danych 

 

Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administrator zlecił wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.Twoje dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Tobę kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Dodatkowo informuję, że Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w szczególności profilowaniu.Twoje dane osobowe zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Prawa podmiotów danych 

 

Przysługują Ci następujące prawa:

 

   • prawo do wniesienia sprzeciwu,
   • prawo dostępu do danych,
   • prawo do sprostowania danych,
   • prawo do usunięcia danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do przenoszenia danych.

 

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

II. Zasady korzystania z plików Cookies na stronie 

 

Na stronie internetowej https://konstruktywnie.com wykorzystywane są pliki Cookies i podobne technologie w szczególności po to, by usprawnić działanie strony, dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych.

 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na Twoich urządzeniach, w których przechowywane są informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Informuję, że Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Przeglądarki służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących plików Cookies możesz dokonać w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać przez Ciebie zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

 

Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej, takich jak między innymi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera.

 

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.