Due diligence nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości to często złożony proces, który wymaga solidnej analizy i odpowiednich działań, aby uniknąć potencjalnego ryzyka. Jednym z kluczowych etapów tego procesu jest badanie due diligence nieruchomości. Jako eksperci w dziedzinie audytów nieruchomości, oferujemy kompleksowe analizy, które pozwolą Ci podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Jesteśmy tu, aby zabezpieczyć Twoje inwestycje, minimalizować ryzyko i zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo prawne.

due-dilingence-nieruchomosci

Czym jest badanie due diligence?

Badanie due diligence ma na celu ocenę wszystkich aspektów związanych z daną nieruchomością. To kompleksowe badanie, które obejmuje aspekty prawne, finansowe, techniczne i środowiskowe. Kluczowe jest zrozumienie, że due diligence nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale raczej ciągłym procesem prowadzonym na różnych etapach inwestycji.

Na czym polega nasza oferta?

Jedną z naszych specjalności jest prawo nieruchomości. Dlatego określamy nasze działania jako kompleksowe due diligence. Przeprowadzając badanie due diligence nieruchomości dokonujemy całościowej analizy stanu prawnego nieruchomości, biorąc pod uwagę jej cel nabycia.

W toku badania due diligence identyfikujemy ryzyka związane z transakcją oraz oceniamy ich wagę (istotność), Następnie formułujemy rekomendacje dla klienta, w tym wskazujemy, jakie zagadnienia powinny zostać uwzględnione na etapie przygotowania dokumentacji transakcyjnej. Celem badania due diligence jest identyfikacja ryzyk związanych z transakcją oraz zaproponowanie skutecznych rozwiązań pozwalających na ich wyeliminowanie lub minimalizację.

Przeprowadzenie badania due diligence nieruchomości pozwala również ocenić opłacalność inwestycji. W wielu przypadkach wyniki badania due diligence prowadzą do renegocjacji warunków transakcji, w tym w zakresie ceny sprzedaży nieruchomości.

Co oferujemy?

Zakres badania due diligence nieruchomości jest zawsze dostosowywany do potrzeb konkretnej transakcji. Nie ma jednego uniwersalnego zestawu zagadnień, które należy przeanalizować, każdorazowo będzie to wynikiem konkretnych uwarunkowań danej nieruchomości. Na tym polega również badanie due diligence nieruchomości, by zidentyfikować wszelkie (standardowe i niestandardowe) zagadnienia prawne związane z nieruchomością.

Minimalny zakres badania due diligence nieruchomości obejmuje:

Proces Q&A

 • Zwracamy się do sprzedającego z listą zagadnień, które wymagają wyjaśnienia, listą dokumentów i informacji dotyczących nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia badania due diligence.
 • Uzyskujemy od sprzedającego pełnomocnictwa upoważniające do prowadzenia badania due diligence.

Podstawy nabycia nieruchomości

 • Badamy akta ksiąg wieczystych;
 • Weryfikujemy pełną historię podstaw nabycia nieruchomości;
 • Sprawdzamy wszystkie podstawy nabycia, w tym weryfikujemy ich ważność i skuteczność;
 • Badamy prawidłowość i aktualność wpisów w księdze wieczystej;
 • Identyfikujemy wszelkie ryzyka związane z wadliwym tytułem prawnym do nieruchomości.

Roszczenia i obciążenia nieruchomości

 • Weryfikujemy wszelkie obciążenia nieruchomości i podstawy ich ustanowienia (ograniczone prawa rzeczowe, prawa obligacyjne, inne);
 • Identyfikujemy wszelkie roszczenia związane z nieruchomością, w tym roszczenia reprywatyzacyjne, roszczenia cywilnoprawne (toczące się lub zakończone spory sądowe), obowiązki administracyjnoprawne;
 • Identyfikujemy wszelkie ryzyka wynikające z obciążenia nieruchomości oraz z istniejących roszczeń w stosunku do nieruchomości.

Decyzje administracyjne

 • Weryfikujemy wszystkie decyzje administracyjne wydane dla nieruchomości;
 • Badamy status wykonania decyzji,
 • Badamy, czy decyzje administracyjne obowiązują, są ostateczne, czy zostały zaskarżone;
 • Identyfikujemy wszelkie ryzyka wynikające z wydanych decyzji.

Umowy

 • Weryfikujemy kluczowe umowy dotyczące nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy, umowy z zarządcą, umowy z operatorem, umowy z generalnym wykonawcą, umowy o prace projektowe;
 • Identyfikujemy wszelkie ryzyka wynikające z umów dotyczących nieruchomości.

Zabudowa nieruchomości

 • Analizujemy uwarunkowania planistyczne nieruchomości, w tym, czy obowiązuje plan miejscowy, jaka jest jego treść, czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy;
 • Weryfikujemy, czy toczy się postępowanie w sprawie uchwalenia, zmiany planu miejscowego lub zmierzające do stwierdzenia jego nieważności;
 • Sprawdzamy, czy dla nieruchomości wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie ma budowę, zgodę na lokalizację zjazdu i inne;
 • Weryfikujemy, czy istnieją ograniczenia prawne w realizacji zabudowy (ochrona przyrody, ochrona konserwatorska, grunty rolne i leśne, bliskość zbiorników wodnych, zanieczyszczenia nieruchomości, skomplikowane warunki gruntowe, inne).

Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości

 • Analizujemy, czy transakcja sprzedaży nieruchomości będzie obciążona prawem pierwokupu (ustawowym lub umownym);
 • Weryfikujemy, czy obowiązuje ustawowy zakaz zbywania nieruchomości.

Zobowiązania publicznoprawne

 • Sprawdzamy, czy sprzedający wykonuje zobowiązania publicznoprawne (brak zaległości ZUS, US. podatek od nieruchomości).

Korzyści płynące z naszych usług

 • Identyfikacja ryzyk wynikających z transakcji i zapewnienie rozwiązań, które je eliminują lub minimalizują;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji;
 • Zabezpieczenie interesów klienta także na przyszłość;
 • Zgromadzenie pełnych danych na temat nieruchomości;
 • Ocena opłacalności inwestycji;
 • Przeprowadzenie badania due diligence przez doświadczonych prawników.

Due Diligence – prawnik Kraków

Chcesz wiedzieć, jak działa prawnik Kraków due dligence? Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że nieruchomości i proces budowlany mogą być skomplikowanym zagadnieniem. Nie tylko dostarczamy solidne i kompetentne usługi prawne, ale jesteśmy również zaangażowani w tworzenie dobrych relacji z klientami, chcąc w pełni zrozumieć ich potrzeby i dostarczyć skuteczne rozwiązania.

Twoje wsparcie w procesie Due Diligence

Celem kancelarii jest ochrona Twoich interesów oraz ocena opłacalności inwestycji. Podejmuj świadome decyzje i minimalizuj ryzyko związane z transakcjami na rynku nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu.