Baza wiedzy

rozwiń filtry

Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię wpisów

Planowanie przestrzenne

Zintegrowany Plan Inwestycyjny – co powinien zawierać?

Umowy w procesie inwestycyjnym

Bezpieczny kredyt 2% – na co zwrócić uwagę?

Planowanie przestrzenne

Duża nowelizacja planowania przestrzennego 2023 – część II

Planowanie przestrzenne

Duża nowelizacja planowania przestrzennego 2023 – część I

Prawo budowlane

Lex zboże – kontrowersyjna zmiana prawa budowlanego weszła w życie

Prawo budowlane

Zaświadczenie o samodzielności lokalu – przegląd najnowszego orzecznictwa

Planowanie przestrzenne

Warunki zabudowy dla farmy fotowoltaicznej a ustalenia studium

Postępowanie administracyjne

Zawieszenie postępowania w sprawie warunków zabudowy a uchwalenie planu miejscowego

Prawo budowlane

Czy miejsca postojowe mogą być zlokalizowane poza terenem inwestycji?

Prawo budowlane

Duża nowelizacja prawa budowlanego – omówienie projektu ustawy z 3 października 2022 r. [część II]

Prawo budowlane

Duża nowelizacja prawa budowlanego – omówienie projektu ustawy z 3 października 2022 r. [część I]

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co powinna zawierać?

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa najmu instytucjonalnego – na co zwrócić uwagę?

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa najmu okazjonalnego – najważniejsze postanowienia

Planowanie przestrzenne

Skarga na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa o prace projektowe – na co zwrócić uwagę?

Postępowanie administracyjne

Czym jest opłata adiacencka i w jaki sposób ją obliczyć?

Prawo budowlane

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości  

Planowanie przestrzenne

Obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

Planowanie przestrzenne

Farma fotowoltaiczna a decyzja o warunkach zabudowy

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

Postępowanie administracyjne

Karta informacyjna przedsięwzięcia – ocena karty w toku postępowania

Prawo budowlane

Zmiana prawa budowlanego – dom do 70 m2 bez pozwolenia na budowę

Umowy w procesie inwestycyjnym

Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich – część II

Umowy w procesie inwestycyjnym

Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich – część I

Prawo budowlane

Elektroniczny projekt budowlany – drugi etap cyfryzacji procesu budowlanego

Umowy w procesie inwestycyjnym

Nowa ustawa deweloperska – część II [umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, odbiór lokalu]

Umowy w procesie inwestycyjnym

Nowa ustawa deweloperska – część I [przepisy ogólne, środki ochrony wpłat nabywcy]

Prawo budowlane

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – samowola użytkowa

Umowy w procesie inwestycyjnym

Odpowiedzialność odszkodowawcza kierownika budowy wobec inwestora

Planowanie przestrzenne

Skutki prawne stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prawo budowlane

Prawo czy obowiązek powierzenia sprawowania nadzoru autorskiego autorowi projektu?

Planowanie przestrzenne

Zmiana planu miejscowego na wniosek inwestora – zagadnienia praktyczne

Prawo budowlane

Wpływ druku 3D na branżę budowlaną – aspekty prawne

Prawo budowlane

Zmiana przedsięwzięcia a ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Warunki kontraktowe FIDIC

Świadectwo przejęcia na gruncie warunków kontraktowych FIDIC a protokół odbioru robót

Umowy w procesie inwestycyjnym

Przeniesienie ,,prawa zastosowania projektu do budowy’’ na nowego inwestora

Postępowanie administracyjne

Udział organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Kontrola procesu inwestycyjnego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – warunki zmiany oraz procedura legalizacji

Planowanie przestrzenne

Cyfryzacja planowania przestrzennego – rejestr planów miejscowych

Prawo budowlane

Realizacja inwestycji na podstawie art. 12 ustawy COVID-19 – problemy praktyczne

Umowy w procesie inwestycyjnym

Inwestor zastępczy a solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawców

Prawo budowlane

Smart Dom a OZE – montaż instalacji fotowoltaicznej

Planowanie przestrzenne

Zabudowa nieruchomości położonej na terenie parku krajobrazowego

Prawo budowlane

„Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część IV [pozwolenie na użytkowanie, przepisy przejściowe]

Prawo budowlane

„Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część III [samowola budowlana]

Prawo budowlane

„Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część II [istotne odstąpienie, dziennik budowy]

Prawo budowlane

„Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część I [zgłoszenie a PNB, projekt budowlany]

Prawo budowlane

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Zamówienia publiczne

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego a COVID-19

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa o wykonanie remontu – najważniejsze postanowienia

Planowanie przestrzenne

Krakowska uchwała krajobrazowa wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2020 r.

Umowy w procesie inwestycyjnym

Przedmiot umowy o wykonanie remontu w świetle najnowszego orzecznictwa

Kontrola procesu inwestycyjnego

Samowola urbanistyczna – sankcje ustawowe oraz legalizacja

Planowanie przestrzenne

Decyzja o warunkach zabudowy a budowa niewymagająca pozwolenia

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - Prawnik - Nieruchomości

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Krakowski Program Pauza - Wsparcie COVID-19

Postępowanie administracyjne

Krakowski Program „PAUZA” – wsparcie mieszkańców w związku z COVID-19

Prawo Budowlane Kraków - Prawnik Nieruchomości

Prawo budowlane

Wieloetapowa inwestycja a przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Postępowanie Administracyjne - Tarcza 3.0

Postępowanie administracyjne

Bieg terminów procesowych po wejściu w życie Tarczy 3.0

Prawo Budowlane - pozwolenie na użytkowanie koronawirus

Prawo budowlane

Pozwolenie na użytkowanie w czasach koronawirusa – przegląd zmian w prawie

Planowanie Przestrzenne - prawo budowlane

Planowanie przestrzenne

Sprzeczność pomiędzy częścią tekstową a rysunkiem MPZP

Umowy w procesie inwestycyjny - prawnik

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa rezerwacyjna lokalu a zwrot opłaty rezerwacyjnej

Umowy Inwestycyjne - Prawnik Budowlany

Umowy w procesie inwestycyjnym

Zakończenie budowy a umowa deweloperska

Umowy Deweloperskie - chronologia zmian

Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę w czasach koronawirusa – przegląd zmian w prawie

Prawo Budowlane Kraków - Prawnik

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Lex deweloper - Prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Stosowanie ustawy ,,lex deweloper” na przykładzie Krakowa

Planowanie przestrzenne

Cyfryzacja planowania przestrzennego – nowelizacja UPZP z 16.04.2020 r.

Nowelizacja Prawa Geodezyjnego - Prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Nowelizacja prawa geodezyjnego – najważniejsze zmiany

Zamówienia Publiczne - Tarcza Antykryzysowa

Zamówienia publiczne

Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0 – umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Prawo Budowlane - prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Czym jest renta planistyczna i w jaki sposób ją obliczyć?

Informacja MS - COVID-19

Postępowanie administracyjne

Informacja MS w sprawie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów procesowych

Prawo Budowlane - emisja hałasu

Prawo budowlane

Zwiększona emisja hałasu a obszar oddziaływania obiektu

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - Prawnik Kraków

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Prawa Autorskie do projektu - Prawnik Budowlany

Postępowanie administracyjne

Prawa autorskie do projektu budowlanego a udostępnienie akt sprawy

Przeniesienie pozwolenia na budowę - Prawnik Kraków

Prawo budowlane

Przeniesienie pozwolenia na budowę – aspekty praktyczne

Przeniesienie pozwolenia na budowę - Prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Wydłużenie terminów na składanie uwag do projektów MPZP w Krakowie

Tarcza Antykryzysowa - branżą nieruchomości

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Terminy Budowlane - COVID-19

Postępowanie administracyjne

Upływ terminów w postępowaniu o pozwolenie na budowę czasie epidemii koronawirusa

Zamówienia Publiczne- zmiany - Prawnik

Zamówienia publiczne

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany (cz. 2)

Intensywność zabudowy - Prawnik Kraków

Prawo budowlane

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy i w jaki sposób go obliczyć?

Rezygnacja z wycieczek zagranicznych - Prawnik

Planowanie przestrzenne

Rezygnacja z wycieczki zagranicznej z powodu koronawirusa a zwrot kosztów

Zamówienia Publiczne - zmiany - Prawnik Kraków

Postępowanie administracyjne

Uchylenie decyzji administracyjnej przez WSA i co dalej?

Warunki Kontraktowe FIDIC - Prawnik

Warunki kontraktowe FIDIC

Status i rola Inżyniera Kontraktu w nowej edycji FIDIC 2017, cz. II

Umowy w Procesie Inwestycyjnym - Prawnik

Umowy w procesie inwestycyjnym

Zaliczka czy zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Domek Holenderski - Tymczasowy Obiekt Budowlany

Prawo budowlane

Przyczepa campingowa („domek holenderski”) jako tymczasowy obiekt budowlany

Skarga Miejscowy Plan Zagospodarowania - Prawnik

Planowanie przestrzenne

Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Skarga Miejscowy Plan Zagospodarowania - Prawnik

Kontrola procesu inwestycyjnego

Samowola budowlana – sankcje ustawowe oraz jej legalizacja

Planowanie Przestrzenne - Prawnik

Zamówienia publiczne

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany (cz. 1)

Skarga Miejscowy Plan Zagospodarowania - Prawnik

Postępowanie administracyjne

Dopuszczalność uzyskania warunków zabudowy dla inwestycji już zrealizowanej

Planowanie Przestrzenne - Prawnik

Prawo budowlane

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu?

Inżynier kontraktu FIDIC 2017 - Prawnik

Warunki kontraktowe FIDIC

Status i rola Inżyniera Kontraktu w nowej edycji FIDIC 2017, cz. I

Przekształcenie spółki a rękojmia - Prawnik

Umowy w procesie inwestycyjnym

Przekształcenie spółki a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Planowanie Przestrzenne - Prawnik

Planowanie przestrzenne

Uwagi do planu miejscowego i inne sposoby działania inwestora w procedurze planistycznej

Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Agencja interaktywna: hauerpower Kraków