Baza wiedzy

rozwiń filtry

Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię wpisów

Prawo budowlane

Wpływ druku 3D na branżę budowlaną – aspekty prawne

Prawo budowlane

Zmiana przedsięwzięcia a ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Warunki kontraktowe FIDIC

Świadectwo przejęcia na gruncie warunków kontraktowych FIDIC a protokół odbioru robót

Umowy w procesie inwestycyjnym

Przeniesienie ,,prawa zastosowania projektu do budowy’’ na nowego inwestora

Postępowanie administracyjne

Udział organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

Kontrola procesu inwestycyjnego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu – warunki zmiany oraz procedura legalizacji

Planowanie przestrzenne

Cyfryzacja planowania przestrzennego – rejestr planów miejscowych

Prawo budowlane

Realizacja inwestycji na podstawie art. 12 ustawy COVID-19 – problemy praktyczne

Umowy w procesie inwestycyjnym

Inwestor zastępczy a solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie podwykonawców

Prawo budowlane

Smart Dom a OZE – montaż instalacji fotowoltaicznej

Planowanie przestrzenne

Zabudowa nieruchomości położonej na terenie parku krajobrazowego

Prawo budowlane

“Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część IV [pozwolenie na użytkowanie, przepisy przejściowe]

Prawo budowlane

“Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część III [samowola budowlana]

Prawo budowlane

“Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część II [istotne odstąpienie, dziennik budowy]

Prawo budowlane

„Duża” nowelizacja prawa budowlanego – część I [zgłoszenie a PNB, projekt budowlany]

Prawo budowlane

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Zamówienia publiczne

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego a COVID-19

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa o wykonanie remontu – najważniejsze postanowienia

Planowanie przestrzenne

Krakowska uchwała krajobrazowa wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2020 r.

Umowy w procesie inwestycyjnym

Przedmiot umowy o wykonanie remontu w świetle najnowszego orzecznictwa

Kontrola procesu inwestycyjnego

Samowola urbanistyczna – sankcje ustawowe oraz legalizacja

Planowanie przestrzenne

Decyzja o warunkach zabudowy a budowa niewymagająca pozwolenia

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - Prawnik - Nieruchomości

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Krakowski Program Pauza - Wsparcie COVID-19

Postępowanie administracyjne

Krakowski Program “PAUZA” – wsparcie mieszkańców w związku z COVID-19

Prawo Budowlane Kraków - Prawnik Nieruchomości

Prawo budowlane

Wieloetapowa inwestycja a przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Postępowanie Administracyjne - Tarcza 3.0

Postępowanie administracyjne

Bieg terminów procesowych po wejściu w życie Tarczy 3.0

Prawo Budowlane - pozwolenie na użytkowanie koronawirus

Prawo budowlane

Pozwolenie na użytkowanie w czasach koronawirusa – przegląd zmian w prawie

Planowanie Przestrzenne - prawo budowlane

Planowanie przestrzenne

Sprzeczność pomiędzy częścią tekstową a rysunkiem MPZP

Umowy w procesie inwestycyjny - prawnik

Umowy w procesie inwestycyjnym

Umowa rezerwacyjna lokalu a zwrot opłaty rezerwacyjnej

Umowy Inwestycyjne - Prawnik Budowlany

Umowy w procesie inwestycyjnym

Zakończenie budowy a umowa deweloperska

Umowy Deweloperskie - chronologia zmian

Prawo budowlane

Pozwolenie na budowę w czasach koronawirusa – przegląd zmian w prawie

Prawo Budowlane Kraków - Prawnik

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Lex deweloper - Prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Stosowanie ustawy ,,lex deweloper” na przykładzie Krakowa

Planowanie przestrzenne

Cyfryzacja planowania przestrzennego – nowelizacja UPZP z 16.04.2020 r.

Nowelizacja Prawa Geodezyjnego - Prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Nowelizacja prawa geodezyjnego – najważniejsze zmiany

Zamówienia Publiczne - Tarcza Antykryzysowa

Zamówienia publiczne

Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0 – umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Prawo Budowlane - prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Czym jest renta planistyczna i w jaki sposób ją obliczyć?

Informacja MS - COVID-19

Postępowanie administracyjne

Informacja MS w sprawie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów procesowych

Prawo Budowlane - emisja hałasu

Prawo budowlane

Zwiększona emisja hałasu a obszar oddziaływania obiektu

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - Prawnik Kraków

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Prawa Autorskie do projektu - Prawnik Budowlany

Postępowanie administracyjne

Prawa autorskie do projektu budowlanego a udostępnienie akt sprawy

Przeniesienie pozwolenia na budowę - Prawnik Kraków

Prawo budowlane

Przeniesienie pozwolenia na budowę – aspekty praktyczne

Przeniesienie pozwolenia na budowę - Prawnik Kraków

Planowanie przestrzenne

Wydłużenie terminów na składanie uwag do projektów MPZP w Krakowie

Tarcza Antykryzysowa - branżą nieruchomości

Prawo budowlane

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze regulacje dla branży nieruchomości

Terminy Budowlane - COVID-19

Postępowanie administracyjne

Upływ terminów w postępowaniu o pozwolenie na budowę czasie epidemii koronawirusa

Zamówienia Publiczne- zmiany - Prawnik

Zamówienia publiczne

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany (cz. 2)

Intensywność zabudowy - Prawnik Kraków

Prawo budowlane

Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy i w jaki sposób go obliczyć?

Rezygnacja z wycieczek zagranicznych - Prawnik

Planowanie przestrzenne

Rezygnacja z wycieczki zagranicznej z powodu koronawirusa a zwrot kosztów

Zamówienia Publiczne - zmiany - Prawnik Kraków

Postępowanie administracyjne

Uchylenie decyzji administracyjnej przez WSA i co dalej?

Warunki Kontraktowe FIDIC - Prawnik

Warunki kontraktowe FIDIC

Status i rola Inżyniera Kontraktu w nowej edycji FIDIC 2017, cz. II

Umowy w Procesie Inwestycyjnym - Prawnik

Umowy w procesie inwestycyjnym

Zaliczka czy zadatek w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Domek Holenderski - Tymczasowy Obiekt Budowlany

Prawo budowlane

Przyczepa campingowa („domek holenderski”) jako tymczasowy obiekt budowlany

Skarga Miejscowy Plan Zagospodarowania - Prawnik

Planowanie przestrzenne

Skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Skarga Miejscowy Plan Zagospodarowania - Prawnik

Kontrola procesu inwestycyjnego

Samowola budowlana – sankcje ustawowe oraz jej legalizacja

Planowanie Przestrzenne - Prawnik

Zamówienia publiczne

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – najważniejsze zmiany (cz. 1)

Skarga Miejscowy Plan Zagospodarowania - Prawnik

Postępowanie administracyjne

Dopuszczalność uzyskania warunków zabudowy dla inwestycji już zrealizowanej

Planowanie Przestrzenne - Prawnik

Prawo budowlane

Jak wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu?

Inżynier kontraktu FIDIC 2017 - Prawnik

Warunki kontraktowe FIDIC

Status i rola Inżyniera Kontraktu w nowej edycji FIDIC 2017, cz. I

Przekształcenie spółki a rękojmia - Prawnik

Umowy w procesie inwestycyjnym

Przekształcenie spółki a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Planowanie Przestrzenne - Prawnik

Planowanie przestrzenne

Uwagi do planu miejscowego i inne sposoby działania inwestora w procedurze planistycznej

Wszystkie prawa zastrzeżone